תל בר תעשיות למוסדות בריאות בע"מ הינה בבעלות "מור" אשר בבעלות "שירותי בריאות כללית"– ארגון הבריאות הגדול ביותר בישראל.

החברה הוקמה בשנת 1978 ופועלת בשני שווקים עיקריים:

שוק הטכסטיל הרפואי: כיבוס וגיהוץ של טכסטיל המשמש בבתי החולים ובמרפאות, הכנת חבילות מעוקרות לחדרי הניתוח, רכש ומכירת טכסטיל לבתי חולים ומרפאות.
שוק האירכוב הרפואי: קליטה, אחסון, אחזור וסריקה של תיעוד רפואי לסוגיו.

החברה מפעילה מרכז כיבוס  גדול ומשוכלל הכולל בתוכו מכון סטרילי מתקדם ומפעילה ארכיון רפואי שנפרש על פני 15,000 מ"ר שטחי אחסון.

בתל-בר מועסקים כ 300 עובדים המחוייבים לקוד האתי של החברה.