מכרז אספקה ומתן אחריות לפרגודים מסוגים שונים במוסדות שירותי בריאות כללית

מכרז אספקה ומתן אחריות לפרגודים מסוגים שונים במוסדות שירותי בריאות כללית- נוסח מודעה בעברית

מכרז אספקה ומתן אחריות לפרגודים מסוגים שונים במוסדות שירותי בריאות כללית- נוסח מודעה בערבית

מכרז אספקה ומתן אחריות לפרגודים מסוגים שונים במוסדות שירותי בריאות כללית- תשובות לשאלות

מכרז אספקה ומתן אחריות לפרגודים מסוגים שונים במוסדות שירותי בריאות כללית- הודעה מטעם ועדת מכרזים

תנאי החוזה הכלליים להתקשרות של שירותי בריאות כללית עם קבלנים