מכרז פומבי 2/18 – ייצור ואספקת מוצרי טקסטיל לחדרי ניתוח עבור מוסדות שירותי בריאות כללית

 

מכרז פומבי 2/18 – ייצור ואספקת מוצרי טקסטיל לחדרי ניתוח עבור מוסדות שירותי בריאות כללית נוסח מודעה בעיתונות

 

מכרז פומבי 2/18- ייצור ואספקת מוצרי טקסטיל לחדרי ניתוח עבור מוסדות שירותי בריאות כללית – הודעה על שינוי תנאי סף והארכת מועדים

 

מכרז פומבי 2/18- ייצור ואספקת מוצרי טקסטיל לחדרי ניתוח עבור מוסדות שירותי בריאות כללית – מכתב הבהרה מס' 1

מכרז פומבי 2/18- ייצור ואספקת מוצרי טקסטיל לחדרי ניתוח עבור מוסדות שירותי בריאות כללית – מכתב הבהרה מס' 2

 

מכרז פומבי 2/18- ייצור ואספקת מוצרי טקסטיל לחדרי ניתוח עבור מוסדות שירותי בריאות כללית – נספח טו' מעודכן 3/2/2019